Til hovedinnhold

Espen Susegg

Direktør eiendom og eiendomsutvikling

Espen Susegg

Direktør eiendom og eiendomsutvikling

Espen Susegg
Telefon: 481 14 864
Enhet: SINTEF Eiendom
Avdeling: Eiendom administrasjon
Kontorsted: Trondheim