Til hovedinnhold

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad
Telefon: 930 12 029
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

The future of fish passage science, engineering, and practice

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1519686

Much effort has been devoted to developing, constructing and refining fish passage facilities to enable target species to pass barriers on fluvial systems, and yet, fishway science, engineering and practice remain imperfect. In this review, 17 experts from different fish passage research fields (i.e...

Forfattere Silva Ana T. Lucas Martyn C. Castro-Santos Theodore Katopodis Christos Baumgartner Lee J. Thiem Jason D. Aarestrup Kim Pompeu Paulo S. O'Brien Gordon C.O. Braun Douglas C. Burnett Nicholas J. Zhu David Z. Fjeldstad Hans-Petter Forseth Torbjørn Rajaratnam Nallamuthu Williams John G. Cooke Steven J.
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø: God praksis ved miljøforbedrende tiltak i elver og bekker.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1518534

Fysiske inngrep i elver og bekker, samt endringer i vannføring (hydromorfologiske endringer), har ført til redusert økologisk tilstand i mange elver. Hydromorfologiske endringer regnes for å være blant de mest utbredte inngrepene i vassdrag i Norge og Europa. Mens metoder for forbedring av vannkvali...

Forfattere Pulg Ulrich Barlaup Bjørn Torgeir Skoglund Helge Velle Gaute Gabrielsen Sven Erik Stranzl Sebastian Franz Espedal Espen Olsen Lehmann Gunnar Bekke Wiers Tore Skår Bjørnar Normann Eirik Fjeldstad Hans-Petter
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Modeling the effects of alternative mitigation measures on Atlantic salmon production in a regulated river.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1448181

As part of the investigation of a new and optimized environmental flow regime in a regulated river (Mandalselva, Norway), a modeling study was conducted on the trade-offs between the production of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts and the production of hydropower. Impacts of alternative flow regi...

Forfattere Adeva Bustos Ana Hedger Richard David Fjeldstad Hans-Petter Alfredsen Knut Sundt Håkon Barton David Nicholas
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Laksetrappene i Salangselva : vurdering av tilstand og funksjon

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1393008

Til tross for bygging av laksetrapper i Salangselva fra 1930-tallet har det foreløpig ikke etablert seg en permanent og livskraftig bestand av laks oppstrøms trappene. Observasjon av laks og ikke minst sjøørret ovenfor trappene indikerer at fisken vandrer forbi. Dette, samt et stort innslag av rømt ...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin