Til hovedinnhold

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad
Telefon: 930 12 029
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1707810

There is no generic solution to establish safe passage of downstream migrating fish passed hydropower facilities and mitigation measures are species‐ and site‐specific. Development of solutions is thus often based on “trial and error” and modelling based approaches may significantly reduce cost and ...

Forfattere Szabo-Meszaros Marcell Forseth Torbjørn Baktoft Henrik Fjeldstad Hans-Petter Silva Ana T. Gjelland Karl Øystein Økland Finn Uglem Ingebrigt Alfredsen Knut
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1695167

Bygging av to (tre) laksetrapper i Burfjordelva rundt 1964 har bidratt til at laks og anadrom ørret og røye har kunnet etablere seg oppover i vassdraget, men basert på fangsttall og ungfiskundersøkelser er elvas potensial på ingen måte utnyttet fullt ut, og spesielt ser...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1657508

Sammendrag Bygging av to laksetrapper i Manndalselva fra 1960-tallet har bidratt til at laks og anadrom ørret og røye har etablert seg oppover i vassdraget, men basert på fangsttall fra de siste årene er trappenes funksjon ikke utnyttet fullt ut, og spesielt ser det ut til at fun...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1627801

This review provides a summary of knowledge on two-way fish migration of salmonids and eels past hydroelectric plants in Europe. On the basis of a summary of international literature, general designs and recommendations for best practices for fish-pass facilities are provided. The review is part of ...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Pulg Ulrich Forseth Torbjørn
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1579700

Sira-Kvina kraftselskap har fått konsesjon til å bygge kraftverk i Rafoss i Kvina. Rafoss er i dag den naturlige vandringsbarrieren for laks og anadrom ørret, og i forbindelse med utbyggingen skal det bygges laksetrapp forbi fossen, samt utformes løsninger for sikker nedvandring ...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Forseth Torbjørn Silva Ana T.
År 2018
Type Rapport/avhandling