Til hovedinnhold

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad
Telefon: 930 12 029
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1657508

Sammendrag Bygging av to laksetrapper i Manndalselva fra 1960-tallet har bidratt til at laks og anadrom ørret og røye har etablert seg oppover i vassdraget, men basert på fangsttall fra de siste årene er trappenes funksjon ikke utnyttet fullt ut, og spesielt ser det ut til at fun...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1627801

This review provides a summary of knowledge on two-way fish migration of salmonids and eels past hydroelectric plants in Europe. On the basis of a summary of international literature, general designs and recommendations for best practices for fish-pass facilities are provided. The review is part of ...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Pulg Ulrich Forseth Torbjørn
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1579700

Sira-Kvina kraftselskap har fått konsesjon til å bygge kraftverk i Rafoss i Kvina. Rafoss er i dag den naturlige vandringsbarrieren for laks og anadrom ørret, og i forbindelse med utbyggingen skal det bygges laksetrapp forbi fossen, samt utformes løsninger for sikker nedvandring ...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Forseth Torbjørn Silva Ana T.
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1567645

Denne rapporten gir en oppsummering av kunnskap om toveis fiskevandring forbi vannkraftverk. Basert på oppsummeringen og internasjonal praksis anbefales mønsterpraksis for fiskepassasjer. Rapporten er en del av SafePass-prosjektet, som primært omhandler fiskeartene laks, ørret, h...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Pulg Ulrich Forseth Torbjørn
År 2018
Type Rapport/avhandling