Til hovedinnhold

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad

Forsker

Hans-Petter Fjeldstad
Telefon: 930 12 029
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1627801

This review provides a summary of knowledge on two-way fish migration of salmonids and eels past hydroelectric plants in Europe. On the basis of a summary of international literature, general designs and recommendations for best practices for fish-pass facilities are provided. The review is part of ...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Pulg Ulrich Forseth Torbjørn
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1579700

Sira-Kvina kraftselskap har fått konsesjon til å bygge kraftverk i Rafoss i Kvina. Rafoss er i dag den naturlige vandringsbarrieren for laks og anadrom ørret, og i forbindelse med utbyggingen skal det bygges laksetrapp forbi fossen, samt utformes løsninger for sikker nedvandring av smolt og vinterst...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Forseth Torbjørn Silva Ana T.
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1567645

Denne rapporten gir en oppsummering av kunnskap om toveis fiskevandring forbi vannkraftverk. Basert på oppsummeringen og internasjonal praksis anbefales mønsterpraksis for fiskepassasjer. Rapporten er en del av SafePass-prosjektet, som primært omhandler fiskeartene laks, ørret, harr og ål, og fokuse...

Forfattere Fjeldstad Hans-Petter Pulg Ulrich Forseth Torbjørn
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1519686

Much effort has been devoted to developing, constructing and refining fish passage facilities to enable target species to pass barriers on fluvial systems, and yet, fishway science, engineering and practice remain imperfect. In this review, 17 experts from different fish passage research fields (i.e...

Forfattere Silva Ana T. Lucas Martyn C. Castro-Santos Theodore Katopodis Christos Baumgartner Lee J. Thiem Jason D. Aarestrup Kim Pompeu Paulo S. O'Brien Gordon C.O. Braun Douglas C. Burnett Nicholas J. Zhu David Z. Fjeldstad Hans-Petter Forseth Torbjørn Rajaratnam Nallamuthu Williams John G. Cooke Steven J.
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1518534

Fysiske inngrep i elver og bekker, samt endringer i vannføring (hydromorfologiske endringer), har ført til redusert økologisk tilstand i mange elver. Hydromorfologiske endringer regnes for å være blant de mest utbredte inngrepene i vassdrag i Norge og Europa. Mens metoder for forbedring av vannkvali...

Forfattere Pulg Ulrich Barlaup Bjørn Torgeir Skoglund Helge Velle Gaute Gabrielsen Sven Erik Stranzl Sebastian Franz Espedal Espen Olsen Lehmann Gunnar Bekke Wiers Tore Skår Bjørnar Normann Eirik Fjeldstad Hans-Petter
År 2017
Type Rapport/avhandling