Til hovedinnhold

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen
Telefon: 907 83 543
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1703311

Harvesting, processing, and exporting of seafood are longheld traditions in Norway due to its vast marine resources. In the 1970s, Norway became an international leader in marine aquaculture. The seafood industry is of great importance to the Norwegian economy. This paper documents the seafood indus...

År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1704201

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fisk...

Forfattere Breimo Gorm Leitet Maria Høyli Randulf Myhre Magnus Stoud Richardsen Roger
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1639587

Målet med prosjektet er å gjøre fakta om bærekraft i norsk havbruk lett tilgjengelig. Temaer og indikatorer for både miljømessig-, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft er nødvendige. Det er også vesentlig hvordan næringens bærekraft utvikl...

Forfattere Karlsen Kine Mari Winther Ulf Robertsen Roy Mikkelsen Eirik Inge Richardsen Roger
År 2018
Type Rapport/avhandling