Til hovedinnhold

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen

Seniorrådgiver

Roger Richardsen
Telefon: 907 83 543
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Betydningen av fiskeflåten - Fiskeflåtens bidrag til samfunnsøkonomisk verdiskaping, tall fra 2014-2016 - OC2017 A-120

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479049

Fiskeflåten er utgangspunktet for all produksjon i den fiskeribaserte verdikjeden. Aktivitet genereres både bakover og framover i verdikjeden som en følge av virksomheten i fangstleddet. Analysene i denne rapporten får fram betydningen av aktiviteten i fiskeflåten i hele verdikjeden i tillegg til vi...

Publikasjon

Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapings- og ringvirkningsanalyse med data fra 2015 og 2016 - OC2017 A-105

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1476498

Verdiskapingen totalt i den norske sjømatnæringen, inklusive ringvirkninger var på 93 milliarder kroner i 2016. Veksten fra 2014 har vært særlig sterk innen oppdrett av laks og ørret grunnet gode markedsforhold, men det har også vært pen vekst både i flåteledd og industrisiden av fiskerinæringen. De...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Analyse marint restråstoff, 2016 - Tilgang og anvendelse av marint restråstoff i Norge - OC2017 A-095

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1476492

Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2016, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2016 oppstod det ca. 914 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,3 millioner ton...

Forfattere Richardsen Roger Nystøyl Ragnar Strandheim Gunn Marthinussen Anders
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Analyse marint restråstoff, 2015 Analyse av tilgang og anvendelse for marint restråstoff i Norge

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480911

Rapporten gir en oversikt over mengder med restråstoff som oppstod fra norsk fiskeri- og havbruksnæringen i 2015, hvor mye som ble utnyttet og hvordan restråstoffet ble anvendt til ulike produktgrupper og formål. I 2015 oppstod det ca. 890 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,44 millioner to...

Forfattere Richardsen Roger Nystøyl Ragnar Strandheim Gunn Marthinussen Anders
År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin