Til hovedinnhold

Karl Gunnar Aarsæther

Seniorforsker

Karl Gunnar Aarsæther

Seniorforsker

Karl Gunnar Aarsæther
Telefon: 976 80 711
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1614135

The Arctic ocean has been the focus of increasing activities in oil and gas, marine traffic and fisheries as the resources in the Arctic area becomes more attractive for exploitation. There have been several studies on the response of ships and structures in ice covered waters, mainly for oil and ga...

År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492754

Denne rapporten beskriver utviklingen i den norske fiskeflaten bade i form av teknisk utvikling i fartøy, hvordan rammebetingelsene og regulering har endret seg og også hvordan antall anløp har utviklet seg gjennom analyse av antall landingsregistreringer og vekten av fangst. Det presenteres statist...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268513

Stampedempning med finner  Kystfartøy som bygges under lengdebegrensinger kan oppleve det som kalles for ""Gyngestoleffekten"", der fartøyet stamper uforholdsmessig mye selv i relativt rolig sjø. Dette bevegelsesmønsteret stammer fra resonans mellom fartøyets egenperiode i stamp og sjøtilstanden. Sl...

År 2012
Type Rapport/avhandling