Til hovedinnhold

Leif Grimsmo

Forsker

Leif Grimsmo

Forsker

Leif Grimsmo
Telefon: 982 46 830
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1498768

Denne rapporten tar for seg to sentrale spørsmål i forbindelse med en potensiell utvikling av et kommersielt fiske etter mesopelagisk fisk: 1) Vil uttaket av mesopelagisk arter kunne påvirke næringsgrunnlaget til matfisk negativt? 2) Hva vil den sannsynlige effekten være dersom, alt annet likt, olje...

Forfattere Grimsmo Leif Almås Karl Andreas Hognes Erik Skontorp
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480993

Dette prosjektet er forprosjekt Del 2, som er en fortsettelse av forprosjekt "Optimal kjøling av pelagisk fisk i nedkjølt sjøvann (RSW) ombord: Del 1 (FHF-900643), som ble avsluttet i 2012. Det første forprosjektet viste at en har noen utfordringer både med dagens teknologi og bruk av denne. Det gje...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1324923

Technological solutions regarding automated sorting of food according to their quality parameters are of great interest to food industry. In this regard, automated sorting of fish rest raw materials remains as one of the key challenges for the whitefish industry. Currently, the sorting of roe, milt,...

Forfattere Paluchowski Lukasz A. Misimi Ekrem Grimsmo Leif Randeberg Lise Lyngsnes
År 2016
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493652

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånso...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1275162

De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av restråstoff om bord. • Forskning på industriell utvikling av prosessteknologi • Produkt- og markedsutvikling. • Forskning på funksjon og helsemessige effekter a...

Forfattere Grimsmo Leif
År 2015
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1275147

Rapporten gir en evaluering av mulighetene for foredling og produkter fra restråstoff fra hvitfisk i Norge med hovedfokus på raffinering av proteinfraksjonen. De viktigste anbefalte satsingsområdene er; • Utvikling av ny- eller implementering av eksisterende teknologi for automatisert sortering av r...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1496645

Dette er sluttrapporten for Arbeidspakke 3 "Automatisk bedøving av villfisk" i prosjektet "Automatisk fangstbehandling av hvitfisk på snurrevadfartøy" (FHF-prosjekt 900526). I prosjektet ble det innledningsvis valgt konsept for bedøving av fisk om bord på fartøy. Målsetningen var å bedre HMS-forhold...

År 2014
Type Rapport/avhandling