Til hovedinnhold

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund

Seniorforsker

Svein Helge Gjøsund
Telefon: 911 32 735
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Levering av trålfangede levende reker. Test av en ny skånsom sekk på tokt ombord pa "Dansken"

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493652

Levende kaldtvannsreker er et verdifullt produkt som er etterspurt i mange land . Reker fanget med trål kommer stort sett levende ombord, men overlevelsen over tid varierer mye avhengig av tilstanden til rekene, håndtering og forholdene i oppbevaringstankene. I disse forsøkene testet vi en ny skånso...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flotasjon av lakselus

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1492807

På bakgrunn av henvendelser fra næringsaktører kontaktet FHF SINTEF Fiskeri og havbruk for en innledende studie av hvorvidt flotasjon av frittsvømmende stadier av lakselus (luselarver) kan redusere sannsynligheten for at de slipper inn lakseanlegg. Målsetningen med prosjektet var å gjennomføre kvali...

Forfattere Solvang-Garten Torfinn Bondø Morten Steen Gjøsund Svein Helge
År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Project MultiSEPT - Development of multirig semi-pelagic trawling

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1501292

In 2013, new knowledge on semi-pelagic trawling has been created in MultiSEPT project. The achievements in the project have been possible because of extensive cooperation between the scientific and industrial partners. This report briefly describes the activities carried out in the MultiSEPT project...

Publikasjon

Nye konsept for drivstoff- og fangsteffektive aktive fiskeredskap basert pa trål og snurrevad

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1493783

Prosjektet New fuel and catch efficient active fishing gear concepts based on trawl and seine ble initiert for å se på mulige synergier og gevinster ved å kombinere trål og snurrevad teknologi og operasjon. Prosjektet har bestått av flere delprosjekt med forskjellig faglig innhold og fokus. Resultat...

År 2014
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Hastighetsmålinger i enkeltristseksjoner og trålposer i 4-panels utforming

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268903

Tidligere i prosjektet Development of catch control devices for mid-water trawls er det gjennom modell- og fullskalaforsøk funnet at løftepanelet i en enkeltristseksjon utgjør et hovedproblem mht. vanngjennomstrømningen, samtidig som det å fjerne løftepanelet medfører redusert seleksjon på grunn av ...

År 2014
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin