Til hovedinnhold

Mats Mathisen Aarlott

Master i industriell økonomi og teknologiledelse

Mats Mathisen Aarlott

Master i industriell økonomi og teknologiledelse

Mats Mathisen Aarlott
Telefon: 932 39 197
Avdeling: Økonomi og teknologiledelse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Value of multi-market trading for a hydropower producer

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1482595

We present a case study for a price-taking hydropower producer trading in the three short-term energy markets, day-ahead, intra-day and the balancing market. The study uses a scheduling software with a detailed representation of a real Norwegian power plant optimizing the operations and trade for hi...

År 2017
Type Del av bok/rapport
Publikasjon

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1425056

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antall hydrogenbile...

Forfattere Bjørkvoll Thor Aarlott Mats Mathisen Midthun Kjetil Trovik
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Emergent HPWS: why HRM may not be needed to build a high-performance work system

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1157310

Purpose High-performance work systems (HPWS) promise workplaces that are both highly productive and offer employees high levels of job satisfaction. The existing literature tends to see HPWS as outcomes of planned change initiated by management as part of an HRM strategy. We question this assumption...

Forfattere Ingvaldsen Jonas A Johansen Tobias Strand Aarlott Mats Mathisen
År 2014
Type Tidsskriftspublikasjon
Vis alle publikasjoner hos Cristin