Til hovedinnhold

Ståle Walderhaug

Fungerende forskningsleder

Ståle Walderhaug

Fungerende forskningsleder

Ståle Walderhaug
Telefon: 907 66 069
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480365

Background: Telemedicine services have been successfully used in areas where there are adequate infrastructures such as reliable power and communication lines. However, despite the increasing number of merchants and seafarers, maritime and Arctic telemedicine have had limited success. This might be ...

Forfattere Woldaregay Ashenafi Zebene Walderhaug Ståle Hartvigsen Gunnar
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1365054

Prosjektets mål er å bidra til økt kunnskap om hvordan etablere delt situasjonsforståelse mellom sentrale aktører innen SAR i Nordområdet. Prosjektgruppa har arbeidet ut ifra en menneske-teknologi-organisasjon (MTO) tilnærming og hvor vi har sett på 1) menneskelige og organisatoriske faktorer og 2) ...

Forfattere Haugstveit Ida Maria Skjetne Jan Håvard Walderhaug Ståle Antonsen yngve Ellingsen May-Britt Håheim-Saers Nils Heggelund Yngve
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1336560

Folk som jobber i maritime miljø har ikke enkel tilgang til sentrale helsetjenester, og det gjelder spesielt for sjøfolk som arbeider i arktiske områder. Selv om telemedisin har vært en suksess på land, har telemedisin kun i begrenset grad blitt tatt i bruk til havs. Dette skyldes blant annet fravær...

Forfattere Woldaregay Ashenafi Zebene Hartvigsen Gunnar Walderhaug Ståle
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1259956

The growing interest in Arctic areas, both from professionals and tourists, is a challenge for the health care system in areas suffering from extreme weather conditions, long distances and poor communication network coverage. Offering adequate health care services for people who live in these Arctic...

Forfattere Walderhaug Ståle Granja Conceicao Horsch Alexander Hartvigsen Gunnar
År 2015
Type Del av bok/rapport