Til hovedinnhold

Boye Annfelt Høverstad

Forsker

Boye Annfelt Høverstad

Forsker

Boye Annfelt Høverstad
Telefon: 951 54 202
Avdeling: Energisystemer
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1579112

Denne rapporten har som formål å undersøke muligheten for en spennings-reguleringsstrategi som minimerer overføringstapet i distribusjonsnettet. Tanken bak en slik spenningsreguleringsstrategi er å regulere spenningsnivået i distribusjonsnettet periodevis høyt og lavt for å optimalisere overføringst...

År 2018
Type Rapport/avhandling