Til hovedinnhold

Astrid Bjerkan Johnsen

Økonomi- og administrasjonsleder

Astrid Bjerkan Johnsen

Økonomi- og administrasjonsleder

Astrid Bjerkan Johnsen
Telefon: 930 21 273
Enhet: SINTEF Eiendom
Avdeling: Eiendom administrasjon
Kontorsted: Trondheim