Til hovedinnhold

Rolf Tore Randeberg

Forsker

Rolf Tore Randeberg

Forsker

Rolf Tore Randeberg
Telefon: 416 70 206
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480348

DENNE RAPPORTEN ERSTATTER RAPPORT SINTEF A28133 Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå. Beregning av støy er utfør...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Støyberegning for Ørsta-Volda lufthamn. For perioden 2015-2025

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1454460

Det er utarbeidet flystøysonekart for Ørsta-Volda lufthamn Hovden etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved b...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Vadsø lufthavn. Støysoner etter T-1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1433365

Det er utarbeidet flystøysonekart for Vadsø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy er utført med REGTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av l...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Bardufoss lufthavn, Støysoner etter T-1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1433313

Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av ly...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Bodø lufthavn, Støysoner etter T1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1433296

Det er utarbeidet flystøysonekart for Bodø lufthavn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2026. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved beregning av ly...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Stord Lufthavn Sørstokken - Flystøysoner etter T-1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1377977

Det er utarbeidet flystøysonekart for Stord Lufthamn Sørstokken etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2015 og for en prognose for 2025. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved ber...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola. Ny beregning for 2014 og en prognose for 2025.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1343916

DENNE RAPPORTEN ERSTATTER SINTEF-Rapport A27226 Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola i tråd med retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet samt Forurensningsforskriften. Beregningene utføres med verktøyet NORTIM versjon 4.3 som tar hensyn til topografi ved beregn...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Revidert støykartlegging Stavanger lufthavn Sola. Beregning for 2014 og en prognose for 2025.

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1343903

DENNE RAPPORTEN ERSTATTES AV SINTEF-Rapport A27551 Det er utarbeidet nytt støysonekart for Stavanger lufthavn Sola i tråd med retningslinje T-1442/2012 fra Miljøverndepartementet samt Forurensningsforskriften. Beregningene utføres med verktøyet NORTIM versjon 4.3 som tar hensyn til topografi ved ber...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Støykartlegging av Oslo lufthavn - Konsekvenser av forslag til ny forskrift

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1334559

Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn for å illustrere de støymessige konsekvensene av luftfartstilsynets foreslåtte endringer i forskriften for OSL, samt noen alternative traséføringer. Beregningene er relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansa...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Støykartlegging av Oslo lufthavn - Konsekvenser av ny forskrift

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1335955

Det er gjennomført støyberegninger for Oslo lufthavn for å illustrere de støymessige konsekvensene av luftfartstilsynets foreslåtte endringer i forskriften for OSL. Beregningene er relatert til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i plansaker (T-1442) samt forurensningsforskr...

År 2014
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin