Til hovedinnhold

Idar Ludvig Nilsen Granøien

Senior prosjektleder

Idar Ludvig Nilsen Granøien

Senior prosjektleder

Idar Ludvig Nilsen Granøien
Telefon: 928 39 071
Avdeling: Connectivity Technologies and Platforms
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Flystøysoner etter T-1442/2016 for landingsplass ved NLSH Vesterålen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1515394

Det er utarbeidet støysonekart i hht. Klima- og miljødepartementets retningslinje T- 1442/2016 for helikopterlandingsplassen ved Nordlandssykehuset Vesterålen i Stokmarknes. Beregningene er utført ved hjelp av NORTIM, et verktøy som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse fra fly- og...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner for Sørkjosen lufthamn. Støysoner etter T-1442/2016

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1515334

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en støykartlegging av Sørkjosen lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført trafikk i 201...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Mosjøen lufthamn, Kjærstad. Støysoner etter T1442/2016

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1490966

Det er utarbeidet flystøysonekart for Mosjøen lufthamn, Kjærstad, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved b...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Oppdaterte støysoner etter T-1442/2016 for Harstad Helikopterlandingsplass UNN

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1490960

Det er utarbeidet et oppdatert støysonekart for Harstad helikopterlandingsplass ved Universitetssykehuset i henhold til reglene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2016. Støyberegningene foretas for situasjonen i 2016 og en tiårs prognose med NORTIM, verktøyet som tar hensyn til topografi...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1480348

DENNE RAPPORTEN ERSTATTER RAPPORT SINTEF A28133 Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå. Beregning av støy er utfør...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner for Hammerfest lufthamn. Støysoner etter T-1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1477552

Avinor har gitt SINTEF i oppdrag å foreta en revidert støykartlegging av Hammerfest lufthamn etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012. Beregning av støy er utført med NORTIM 4.5 som tar hensyn til topografien ved beregning av lydutbredelse. Det er gjort beregninger for gjennomført tra...

Forfattere Bustad Joakim Granøien Idar Ludvig Nilsen Vennerød Jakob
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Kjeller flyplass. Støysoner etter T1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1463276

DENNE RAPPORTEN ER ERSTATTET AV RAPPORT SINTEF A28151. Det er utarbeidet flystøysonekart for Kjeller flyplass etter Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2012 og forurensingsforskriften, basert på registrert trafikk i 2003 justert til tre beregnede årsaktivitetsnivå. Beregning av støy e...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Førde lufthamn, Bringeland. Støysoner etter T-1442/2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1460243

Det er utarbeidet flystøysonekart for Førde lufthamn, Bringeland, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved b...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Flystøysoner på Svolvær lufthamn, Helle

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1458422

Det er utarbeidet flystøysonekart for Svolvær lufthamn, Helle, etter Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 og Forurensningsforskriften basert på registrert trafikk i 2016 og for en prognose for 2027. Beregning av støy er utført med NORTIM versjon 4.5 som tar hensyn til topografi ved bere...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Konsekvensutredning for plassering av Polititets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453594

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet har SINTEF utført en konsekvensutredning for støy fra helikoptertrafikk for Politiets nasjonale beredskapssenter som er planlagt lagt til Taraldrud i Ski kommune. Etter forskrift om konsekvensutredning er støy fra helikoptertrafikk vurdert etter Retn...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin