Til hovedinnhold

Michael Klinski

Seniorforsker

Michael Klinski

Seniorforsker

Michael Klinski
Telefon: 404 91 208
Avdeling: Bygninger og installasjoner
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Etterevaluering av EKSBO-pilotprosjekt. Enebolig i Asker

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1484415

SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO, med energitiltak gjennomført i 2006 og 2009/10. Ikke alle opprinnelig foreslåtte tiltak ble gjennomført, huset har blitt utvidet og bruksmønsteret har...

Forfattere Klinski Michael Fredriksen Eyvind Sørensen Åse Lekang Svensson Anna
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

ZEBRA 2020 - Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020. Deliverable D5.2: Market actors' NZEB uptake - Drivers and barriers in European Countries

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453166

Forfattere Mellegård Sofie Elisabet Godbolt Åsne Lund Hauge Åshild Lappegard Klinski Michael Bointner Raphael Toleikyte Agne Santos Josè Schimschar Sven Pascual Ramón Firlag Szymon Rajkiewicz Andrezej Kontonasiou Eleni Danciu Serban Sebi Carine
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

ZEBRA 2020 – STRATEGI FOR NESTENNULLENERGIBYGG INNEN 2020. Leveranse D6.2. Strategier for markedsovergang til nesten-nullenergibygg på nasjonalt nivå – Norge

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1453125

Forfattere Bointner Raphael Kranzl Lukas Toleikyte Agne Klinski Michael Fredriksen Eyvind De Groote Maarten Volt Jonathan Bean Frances Santos Josè Cipriano Jordi Kretschmer David Schimschar Sven Sebi Carine Guillin Rodolphe Lapillonne Bruno Pascual Ramón Rajkiewicz Andrezej Rode William Heide Vegard
År 2016
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin