Til hovedinnhold

Michael Klinski

Seniorforsker

Michael Klinski

Seniorforsker

Michael Klinski
Telefon: 404 91 208
Avdeling: Bygninger og installasjoner
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1484415

SINTEF Byggforsk har evaluert en enebolig i Asker som var pilot i NFR-prosjektet "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger", EKSBO, med energitiltak gjennomført i 2006 og 2009/10. Ikke alle opprinnelig foreslåtte tiltak ble gjennomført, huset har blitt utvidet og bruksmønsteret har...

Forfattere Klinski Michael Fredriksen Eyvind Sørensen Åse Lekang Svensson Anna
År 2017
Type Rapport/avhandling