Til hovedinnhold

Ulf Johansen

Forsker

Ulf Johansen

Forsker

Ulf Johansen
Telefon: 907 55 717
Avdeling: Økonomi og teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Effektive Verdikjeder i Skognæringen i Nordland og Trøndelag

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1506401

SAMMENDRAG Det er i prosjektet utviklet analyseverktøy for skognæringa der man kombinerer effektiv logistikk med analyser av mulighetene for utvidelse av eksisterende industri og utvikling av ny industri, og med ringvirkninger i form av verdiskaping. Analyseverktøyet anvendes på ulike scenarioer uta...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Optimizing the Wood Value Chain in Northern Norway Taking Into Account National and Regional Economic Trade-Offs

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1470724

As a consequence of past decades of extensive afforestation in Norway, mature forest volumes are increasing. National forestry politics call for sustainable and efficient resource usage and for increased regional processing. Regional policies seek to provide good conditions for such industries to be...

Forfattere Johansen Ulf Werner Adrian Nørstebø Vibeke Stærkebye
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Optimizing forest value chains in northern Norway to strengthen regional resource usage and value creation

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466712

As a consequence of past decades' extensive afforestation in Norway, mature forest volumes are increasing. National forestry politics aim call for sustainable and efficient resource usage and for increased regional processing. Regional policies seek to provide good conditions for such industries to ...

Forfattere Nørstebø Vibeke Stærkebye Johansen Ulf Werner Adrian
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon

Optimization to support policy decisions stimulating value creation in the forestry sector

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466707

Following past decades' extensive afforestation efforts in Norway, mature forest volumes are currently increasing. Forestry politics call for sustainable and efficient resource usage and increased regional processing, improving regional value creation. We demonstrate how a blend of methods from oper...

Forfattere Johansen Ulf Werner Adrian Nørstebø Vibeke Stærkebye
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon
Publikasjon

Regional verdiskaping i norsk sjømatnæring 2012

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268890

Formålet med rapporten er å vise den økonomiske og sysselsettingsmessige betydningen av norsk sjømatnæring i fire landsdeler i 2012. Dette er gjort gjennom kartlegging av omfanget av de fire enkeltnæringene som utgjør verdikjedene (fiske/fangst, akvakultur, fiskeforedling og eksport/handel med fisk)...

Forfattere Olafsen Trude Henriksen Kristian Merete Gisvold Sandberg Johansen Ulf Bull-Berg Heidi Stokka Arne
År 2014
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin