Til hovedinnhold

Dag Atle Nesheim

Forsker

Dag Atle Nesheim

Forsker

Dag Atle Nesheim
Telefon: +47 997 15 624
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1570689

Safety and security risks are usually analyzed independently, by different people using different tools. Consequently, the system analyst may fail to realize cyber attacks as a contributing factor to safety impacts or, on the contrary, design overly secure systems that will compromise the performanc...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1525341

Den 25. og 26. oktober 2017 ble det gjennomført en lunsj-til-lunsj samling i SINTEF Ocean rundt temaet "Shipping 4.0 - Smart bruk av operasjonelle data". Hovedformålet var å konkretisere FoUI tema knyttet opp mot MARITIM21 området "Digitalisering av maritim næring" gjennom å presentere pågående MARO...

År 2017
Type Rapport/avhandling