Til hovedinnhold

Kjetil Trovik Midthun

Seniorforsker

Kjetil Trovik Midthun

Seniorforsker

Kjetil Trovik Midthun
Telefon: 971 76 881
Mobil: 971 76 881
Avdeling: Arbeids- og næringsliv
Kontorsted: Bergen

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Norwegian Energy Road Map 2050: Hvilke tiltak og virkemidler bør belyses?

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28123

Rapporten er basert på litteraturgjennomgang og innspill fra brukerpartnerne, samt supplerende intervjuer med viktige interesser som ikke deltar i prosjektet, og tar utgangspunkt i scenariometodikken som anvendes i eHighway2050 og CenSES. Innledningsvis gis en oversikt over sentrale mål og forplikt...

Forfattere Damman Sigrid Audun Ruud Fodstad Marte Kari Espegren Midthun Kjetil Trovik
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Development of a Norwegian Open-Source Plug-and-Abandonment Database With Applications

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1422158

An estimated 3,000 oil wells need to be plugged and abandoned on the Norwegian Continental Shelf (NCS), with approximately 150 new wells being drilled each year. The petroleum industry estimates the total plugging costs to be almost 900 billion Norwegian kroner (NOK), and that the work will take up ...

År 2017
Type Tidsskriftsartikkel
Publikasjon

Value of multi-market trading for a hydropower producer

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1482595

We present a case study for a price-taking hydropower producer trading in the three short-term energy markets, day-ahead, intra-day and the balancing market. The study uses a scheduling software with a detailed representation of a real Norwegian power plant optimizing the operations and trade for hi...

År 2017
Type Konferanseartikkel/Bokkapittel
Publikasjon

Utredning om beregning av støtte til drift av fyllestasjoner for hydrogen

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A27974

Denne rapporten omhandler teknisk utforming av en økonomisk støtteordning for drift av hydrogen fyllestasjoner. Støtten skal bidra til at stasjoner bygges og driftes før det er kommersielt lønnsomt. Ordningene skal veie opp for betydelige årlige faste driftskostnader samtidig som antll hydrogenbiler...

Vis alle publikasjoner