Til hovedinnhold

TE-05 Produksjon av fremtidens råolje fra biologiske materialer

TE-05 Produksjon av fremtidens råolje fra biologiske materialer

Forsker
917 02 404

Motivasjon og relevans

Denne oppgaven er en praktisk oppgave i lab. Hovedmålet er å kjøre eksperimentell kampanje i SINTEF Energis nye kontinuerlige HTL (HydroThermal Liquefaction) anlegg med mål om å produsere biologisk råolje med best mulig kvalitet. Forsøksarbeidet blir designet sammen med våre industrielle partnere i FME Bio4Fuels slik at det blir nyttig for norsk industri. 

Bakgrunn

For å bekjempe klimaendringer vi trenger flere fornybarteknologier og vi trenger de raskt. For transport, trenger vi biodrivstoff i framtidige energimiksen for å nå 1,5 graders målet. Behovet er størst i sektorer som luftfart, skipsfart, anleggsmaskiner hvor elektrifisering er utfordrende.

Hydrotermisk konvertering (hydrothermal liquefaction, HTL) er en konverteringsprosess som finner sted i flytende fase ved bruk av vann som reaktivt medium. HTL er lik prosessene som dannet olje og gass, bare at vi bruker mye kortere tid i laben. Utfordringen da blir at kvaliteten på oljen er dårligere enn fossil olje. HTL er ideelt for behandling av våt biomasse, fordi man kan oppnå store energibesparelser ved å unngå tørking, et trinn, som er nødvendig i konvensjonelle termiske prosesser. 

Energien som brukes til å varme opp råstoffet i HTL, kan dessuten gjenvinnes effektivt fra produktstrømmene. Dette gir høy energieffektivitet for HTL-trinnet som omdanner råstoff til biologisk råolje. Hydrotermiske prosesser foregår i vann ved høyt trykk og moderate temperaturer. Under prosessering, konverteres råstoffet bl.a. til biocrude som er et oljeprodukt og som kan oppgraderes til biodrivstoff. Produktene dannes i ulike mengder avhengig av prosessbetingelsene. Det er også et godt alternativ til energiutnyttelse via forbrenning siden tørking hadde vært for kostbar for våte råstoff. 

Teknologien er ikke kommersielt enda, men det finnes industrielle aktører (f.eks. Steeper Energy, Eni, Licella) samt er denne teknologien valgt av Statkraft og Silva Green Fuel for demonstrasjon i Norge. Les mer om teknologien i bloggen. 

Konkurransedyktige, effektive og lønnsomme verdikjeder basert på hydrotermiske prosesser krever fortsatt mer forskning og utvikling. En viktig utfordring ved siden av produktenes kvalitet er knyttet til askeinnhold i biomassen. Natrium, kalium, og andre uorganiske komponenter kan forårsake driftsutfordringer ved hydrotermiske betingelser, det vil si, for eksempel, korrosjon og saltutfelling. Eksperimentene blir designet på et vis som gir svar på hvilken fase uorganiske komponenter havner i, og hva det avhenger av. 

Oppgaven består i:

Reaktoren er presentert på Norbiolabs hjemmeside.

 • Å sette seg inn i problemstillingen, industripartneres behov og tidligere arbeid
 • Planlegge forsøkene og HMS sammen med veiledere
 • Utføre og dokumentere forsøkene
 • Evaluere forsøkene
 • Skrive dokumentasjon og sluttrapport

Forutsetninger

 • Erfaring eller interesse for lab og praktiske oppgaver
 • Interesse for biomasse, bioenergi, bioprodukter
 • Evne til å sette seg inn i bruk av eksperimentelt utstyr og analyse

Det er en fordel at sommerjobberen har kjennskap til (eller evne til å sette seg inn i):

 • Organisk og/eller uorganisk kjemi
 • Analyse av sammensatte oljer
 • Erfaring fra trykksatte prosesser
 • Enkle mekaniske reparasjoner (bytte rør, ventil, o.l.)

 

Medveileder: Inge Saanum

SINTEF-prosjekt: Bio4Fuels

Slik søker du

Søknad sendes til: 

Vi trenger søknadstekst, CV og karakterutskrifter samlet i ett pdf-dokument. Hos SINTEF Energi kan du søke på opptil 3 energisommerjobber. Om du søker på flere jobber sender du en samlet søknad.

I tittel-/subjectfeltet skriver du navnet ditt og jobbnummeret på de sommerjobbene du søker på. Søker du på flere ber vi deg skrive jobbnumrene i prioritert rekkefølge (f.eks GT-01, TE-04 ...)

Søknadsfrist er 1. mars, aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Vi oppfordrer deg derfor til å søke tidlig.