OiDG - Optimal infrastructure for seamless integration of distributed generation

Prosjektets hovedmål er å muliggjøre sømløs integrasjon av distribuert produksjon (DG) i stor skala i mellom- og lavspenningsnett gjennom utvikling av nye modeller og verktøy for planlegging av distribusjonsnett.

The primary objective of the project is to enable large scale seamless integration of distributed generation in MV and LV networks by development of new models and tools for distribution system planning.

Kontaktperson: SINTEF

Dag Eirik Nordgård