Velkommen til Geminisenter Helsetjenesteforskning!

Geminisenter Helsetjenesteforskning er et flerfaglig forskningsmiljø utgått fra NTNU og SINTEF. Gjennom sin forskning skal senteret bidra til utviklingen av helsetjenesten, både gjennom å levere forskning av høy kvalitet, gjennom anvendt prosjektarbeid og gjennom internasjonal publisering og internasjonalt samarbeide.