EFIKS

Foto: Mentz Indergaard/NTNU Info. Studentersamfundet og Hovedbygningen, Gløshaugen                   Energi - Forskning - Innovasjon - Kreativitet - Studenter

EFIKS ble arrangert for 6. gang 13.-14. oktober 2015 ved NTNU i Trondheim

EFIKS er den viktigste møteplassen mellom kraftnæringen, akademia og studenter ved NTNU.

Formålet med EFIKS er å øke kontakten mellom næringslivet og studentene ved NTNU, med studiekompetanse innen energi. EFIKS ønsker også å synliggjøre hvilken betydning forskning og utvikling har for utviklingen i kraftforsyning, energibruk og leverandørindustri.

EFIKS skal bidra til å gi studentene innblikk i hvilke kompetansebehov næringslivet etterspør, samt tilrettelegge for rekruttering av nyutdannede kandidater til energi- /elkraftområdet i norsk næringsliv og hos myndighetene.

Les mer om EFIKS

Hovedsponsor 2015:

Samarbeidspartnere 2015:

Brynhild Totland
Energi Norge

---------------------------------

Program 2015

 

 

 

   © EFIKS                                                                                                          Web-ansvarlig: hege.iversen@sintef.no