Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Utredninger, markeds- og bransjeanalyser

Utredninger, markeds- og bransjeanalyser

Rådgivningsgruppen har lang erfaring i å gjennomføre utredninger og ulike analyser for aktører i havbruks- og fiskerinæringen. Viktige områder:
  • Utredninger
  • Markedsanalyser
  • Bransjeanalyser
  • Ringvirkningsanalyser
  • Foresightanalyser
Forskningssjef