Til hovedinnhold

FORSKNING, TEKNOLOGI OG INNOVASJON

SINTEFs forskning og innovasjon bidrar til helhetlige og effektive helse- og omsorgstjenester og en bærekraftig velferdsstat. Vi utvikler velferdsteknologi og medisinsk teknologi i tverrfaglig samarbeid, ut fra kundens og befolkningens behov.
Konserndirektør
735 90 300

Nyheter

Laboratorier

Prosjekter