Til hovedinnhold

Seatonomy

Seatonomy

Design og utvikling av selvgående, ubemannede fartøy.

sol på hav
  • Prinsipper for å bestemme rett grad av autonomi (programmert intelligens vs. oppringing for instrukser)
  • Metodikk og verktøy for effektivt design og bygging av slike systemer
  • Bedre dokumentasjon av sikkerhet og kost/nytte


Gir tryggere, billigere og mer robuste autonome systemer som kan løse eksisterende og nye problemer for havrommet. Eksempelvis programmerte, små enheter som kan brukes innenfor havbruk, offshore vindproduksjon og undervannsaktiviteter ved olje- og gassutvinning.