Til hovedinnhold

Biobased Products  from Sustainable Resources

Biobased Products  from Sustainable Resources

Seniorrådgiver

Kompetanse for å produsere biobaserte produkter som biodrivstoff, fin- og spesialkjemikalier og fiskefôr.

tare i grønnfarger
  • Metoder for å etablere en effektiv produksjon av tang i Norge med høyest mulig innhold av sukke eller protein- alt etter hva som skal produseres
  • Forbehandling- og foredlingsteknologier som er kostnads-, energi - og ressurseffektive
  • Teknisk og økonomisk evaluering for å sikre økologisk bærekraft

Ledende kompetanse innen akvakultur, bioteknologi og kjemi langs hele verdikjeden fra tang til ferdig produkt, vil sørge for et framtidig marked innenfor bio-økonomi.
Dette er et internasjonalt vekstområde der Norge har potential til å skape nye aktiviteter og sysselsetting i kystregionen.