Til hovedinnhold

Konsernsatsinger

Konsernsatsinger

SINTEF investerer av egne midler for å utvikle internasjonal spisskompetanse innen noen få prioriterte områder. Satsingene rettes mot utvalgte fagområder der konsernet har høy kompetanse, der det foreligger et stort markedspotentiale- og/eller der området har stor allmennytte.

Konsernsatsingene