Til hovedinnhold

Store satsinger

Store satsinger

SINTEF er sentral deltaker i mange forskningssentre, finansiert gjennom Norges forskningsråd. Dette er langsiktige satsinger, som krever høy vitenskapelig kvalitet og samarbeid mellom aktører innen forskning og næringsliv. I tillegg finansierer SINTEF egne tverrfaglige satsinger innen viktige forskningsområder, såkalte konsernsatsinger.

SFI - Sentre for forskningsdrevet innovasjon

SFI-ordningen styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer. SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping. SINTEF deltar i tilsammen elleve sentre som er plukket ut av Norges forskningsråd.

SFI logo

SFI Smart Maritime

SFI Manufacturing

Sustainable Innovations for Automated Manufacturing of Multi-Material Products

Se SINTEFs totale SFI-engasjement

FME - Forskningssenter for miljøvennlig energi

Konsernsatsingene