Til hovedinnhold

Sosialt inkluderende teknologier

Sosialt inkluderende teknologier

Vi forsker på verktøy, metoder og teknologier som fremmer deltakelse og samhandling innenfor IKT.Vi har lang og bred erfaring med utvikling og evaluering av velferdsteknologi og IKT-baserte velferdstjenester, elektroniske helsesystemer og tjenester, teknologier for krisehåndtering, museumssystemer og systemer for å fremme beskyttelse av kulturarv, og fra oljeindustrien.
Forskningsleder