Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Skipsteknologi

Skipsteknologi

Vår spisskompetanse er skipshydrodynamikk og marin kybernetikk med spesiell fokus på skipsmotstand, propulsjon, sjøegenskaper, belastninger og manøvrering av skip. Våre tjenester er i hovedsak forskning og utvikling, modellforsøk, numeriske beregninger og fullskalamålinger på skip. SINTEF Oceans hydrodynamiske laboratorier (slepetank, havbasseng og kavitasjonstunell) er viktige verktøy for utvikling og verifikasjon av nye skips – og propulsjonsløsninger.
Forskningsleder
+47 932 17 634
Bilde av gul båtmodell