Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Våroppblomstring og håndtering av fisk

Våroppblomstring og håndtering av fisk

Publisert 18. mars 2016

Høye konsentrasjoner av kiselalger og/eller gelealger kan stresse oppdrettsfisk, og SINTEF Fiskeri og havbruk AS anbefaler at næringen er spesielt oppmerksom på fiskens atferd i denne perioden.

Foto: Simon Andrews, CC BY-SA 2.5

Våroppblomstringen av kiselalger og gelealger er i full hang langs store deler av kysten med redusert sikt og misfarging av sjøen. Et nyttig verktøy for å gjennomføre en rask risikovurdering av algebildet på merdkanten er å benytte en sikteskive for registrering av siktedyp og farge på sjøen. For å unngå at det oppstår situasjoner med akutt dødelighet minner vi om at foring og håndtering av fisk bør stoppes ved siktedyp ≤ 4 m.

Vi anbefaler at næringen er spesielt oppmerksom på utvikling av siktedyp, samt fiskens atferd i tiden fremover og at dette tas i betraktning i forbindelse med planlegging og gjennomføring av våravlusingen.