Til hovedinnhold

Statssekretær Rikke Lind fra Nærings- og handelsdepartementet sammen med lederne for de seks SFI-ene. Fra venstre: seniorforsker Tor Arne Hammer, SINTEF Byggforsk, professor Jon Kleppe, NTNU, professor Magnus Langseth, NTNU, professor Olav Haraldseth, NTNU, seniorforsker Arne Fredheim, SINTEF Fiskeri og havbruk, og seniorforsker Odd Myklebust, SINTEF Teknologi og samfunn.
Foto: Gorm Kallestad, Scanpix/NTNU Info

NTNU og SINTEF er valgt som vertsinstitusjoner for seks av de 14 sentrene.

– Dette viser hvor innovativ og dynamisk denne regionen er, sier statssekretær Rikke Lind (Ap) i Nærings- og handelsdepartementet som delte ut plaketter til vertsinstitusjonene under markeringen i Trondheim.

Halv milliard
De seks sentrene som ledes fra Trondheim vil til sammen bli tilført rundt 300 millioner kroner fra Norges forskningsråd over de neste fem årene. I tillegg skal næringslivet og forskningsinstituttene bidra med minst like mye.

SFI-ordningen innebærer med andre ord en investering i forskning den kommende femårsperioden på godt over en halv milliard kroner – alene på de seks sentrene som ledes fra Trondheim!

Innovasjon gjennom langsiktig forskning
Senteretableringen er en ny satsing fra regjeringen, spesielt rettet inn mot den mest forskningsintensive delen av norsk næringsliv – i tett samarbeid med nasjonalt ledende universitets- og forskningsmiljøer.

Konkurransen var hard da Forskningsrådet valgte ut sentrene i fjor høst. 58 forskningsmiljøer søkte. Sentrene skal fremme innovasjon gjennom langsiktig forskning.

SFI-avtalene underskrives av fra venstre adm.direktør Karl A. Almås, SINTEF Fiskeri og havbruk på vegne av SINTEF, divisjonsdirektør Ragnhild Solheim på vegne av Norges forskningsråd, og dekan for Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Bjørn Hafskjold på vegne av NTNU. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix/NTNU Info


Fra betong til medisin
De seks sentrene som ledes fra Trondheim dekker svært forskjellig næringsvirksomhet – fra produksjonssystemer for olje og gass til betongteknologi, design av lettere biler, havbruksteknologi, neste generasjon vareproduksjon og medisinsk bildebehandling.

Etter fire år foretas det en evaluering av hvert senter i regi av Norges forskningsråd. Evalueringen skal danne grunnlag for en vurdering om Forskningsrådets bevilgning etter fem år skal videreføres for ytterligere tre år.


SINTEF er vertsinstitusjon for disse tre sentrene:

COIN – Concrete Innovation Centre

Politikere både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå var til stede. Fra venstre: statssekretær Rikke Lind, Nærings- og handelsdepartementet, fylkesordfører Tore O. Sandvik, Sør-Trøndelag fylkeskommune, dekan for NT-fakultetet ved NTNU Bjørn Hafskjold og Trondheims ordfører Rita Ottervik. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix/NTNU Info


CREATE - Centre for Research-based Innovation in Aquaculture Technology

NORMAN – Norwegian Manufacturing Future, SINTEF

Totalt deltar SINTEF i åtte sentre

NTNU er vertsinstitusjon for tre sentre.