Til hovedinnhold

SINTEF avvikler sin forskningsstiftelse i Brasil

SINTEF avvikler sin forskningsstiftelse i Brasil

Publisert 4. mars 2015
Kommunikasjonsdirektør

SINTEF vil gjennomføre en styrt avvikling av sin forskningsstiftelse i Brasil. Årsaken er svekkede rammebetingelser, som har gjort det umulig å drive virksomheten uten økonomiske tap. Oppfølging av kunder og samarbeidspartnere i Brasil vil bli ivaretatt på andre måter.

I 2011 opprettet SINTEF en brasiliansk forskningsstiftelse med base i Rio de Janeiro, Instiuto SINTEF do Brasil (ISdB). Bakgrunnen for satsingen var først og fremst et betydelig forskningsmarked knyttet til olje- og gassvirksomheten på brasiliansk sokkel, hvor det skjer viktig teknologiutvikling.

Alle operatørselskaper i Brasils petroleumssektor er pålagt å investere én prosent av produksjonsinntektene i forskning og utvikling. I 2012 ble ISdB det første internasjonale forskningsinstituttet som ble akkreditert av brasilianske myndigheter, og dermed godkjent som leverandør av forsknings- og utviklingstjenester for olje- og gassindustrien i Brasil.

Gjennom omfattende kontakt med brasilianske myndigheter ble SINTEF forespeilet rammebetingelser som gjorde det mulig å bygge opp en økonomisk bærekraftig virksomhet i landet. Det viktigste var muligheten til å ta timepriser som ved effektiv drift gir kostnadsdekning for forskningsprosjekter. Dette ble oppfylt ved de første kontraktene som ble inngått, men senere har rammebetingelsene fra brasilianske myndigheter blitt stadig svekket.

Dette har medført at det ikke har vært mulig å få kostnadsdekning, og betydelige økonomiske tap. SINTEF har derfor besluttet å foreta en styrt avvikling av den brasilianske forskningsstiftelsen ISdB. I SINTEFs regnskap for 2014 er det gjort en avsetning på 30 millioner kroner, for tap på lån til ISdB i perioden 2011-2014. I dag har ISdB omkring 20 ansatte i Rio de Janeiro.

- Det er svært beklagelig at vi ikke kan drive vår brasilianske virksomhet videre. Vi har satset betydelig og helhjertet, men vi må innse at det ikke er mulig å drive videre uten betydelige tap. Det er ingen utsikter til bedring av rammebetingelsene, snarere tvert imot. Derfor velger vi å avvikle virksomheten før tapene blir for store, sier SINTEFs konsernsjef Unni Steinsmo. Hun retter en stor takk til ansatte som har lagt ned en stor innsats for å bygge opp aktiviteten i Brasil og til ledelsen som har hatt en krevende jobb med å lede instituttet i denne perioden.

Det er opprettet en arbeidsgruppe under ledelse av Karl A. Almås fra SINTEF, som bidrar i avviklingen av ISdB. Forpliktelser overfor ansatte, kunder og samarbeidspartnere vil bli ivaretatt i denne prosessen.

- Forskningssamarbeidet med Brasil er fortsatt viktig for oss. Vi har bygd opp et godt nettverk og gode relasjoner mot kunder og faglige partnere. Vi vil utvikle dette videre, men på andre måter enn gjennom en brasiliansk forskningsstiftelse og betydelig egen tilstedeværelse i Brasil, sier Unni Steinsmo.