Til hovedinnhold

SINTEF åpner Brusselkontor

SINTEF åpner Brusselkontor

Publisert 21. september 2015

22. september er det offisiell åpning av SINTEFs Brusselkontor.

Kontoret ligger i Brusselhuset, sentralt i hjertet av EU-delen av byen. I Brusselhuset er vi samlokalisert med NTNU og Universitetet i Bergen.

- Målet er å få til enda flere spennende forskningsprosjekt med industrien i Norge og Europa, og hente mer forskningsmidler, skriver Inge Gran, administrerende direktør i SINTEF Energi i dette blogginnlegget.

EU-programmet Horisont 2020 (H2020) er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. I dette programmet skal det deles ut 70 milliarder euro over syv år. Norsk næringsliv og forskningsmiljøer kan konkurrere om disse midlene på lik linje som søkere fra EU-land. Regjeringen ønsker at norske prosjekter skal hente tilbake minst 2 prosent av midlene som er utlyst.

SINTEF lykkes best, men kan gjøre det enda bedre

- SINTEF er det forskningsmiljøet i Norge som så langt har lyktes best i å hente forskningsmidler fra EU. Men vi vet at det er mulig å gjøre det enda bedre. Det forventes at norske energiforskere henter hjem hele 600 millioner NOK årlig fra H2020s energidel, sier Gran.

Det er forskningsdirektør Petter Støa  i SINTEF Energi som bemanner kontoret. Støa har lenge jobbet mot EU og Brussel, og flyttet inn i lokalene i Rue de Trône 61 allerede i august.

- Petter vil ha fokus på energiforskning for hele SINTEF, og vi tror vi vil dra stor nytte av å sitte sammen med NTNU, som vi jobber tett med på energiområdet, sier Gran.

- For å lykkes med forskning i Europa, så holder det ikke å skrive gode søknader. Man må også være med i agendasettende prosesser og øke deltagelsen i viktige nettverksarenaer. Dette kan gjøres mer effektivt ved at vi faktisk er tilstede i Brussel, og er kanskje den største gevinsten av kontoret.

22. september åpnes kontoret formelt av Europaminister Vidar Helgesen.

Les hele blogginnlegget til Inge Gran.

Forskningsdirektør
+32479782418