Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

QualiFish day 2016

QualiFish day 2016

Publisert 27. april 2016

Den tredje QualiFish dagen inneholdt godt engasjement og åpne diskusjoner rundt forskingsresultater og utfordringer i næringen.

Hvert år avholdes QualiFish dagen for å sikre god formidling av forskningen til prosjektdeltakerne og andre interessenter, samt å opprettholde en god dialog mellom industrien, utstyrsleverandørene, de ulike forskningsinstitusjonene og andre partnere i prosjektet.

Nedenfor finner en tilgjengelige presentasjoner fra dagen. 

Tom Ståle Nordtvedt. Welcome and program.
Tore Roaldsnes. Automation of on board production.
Guro Møen Tveit. Quality of gillnetted coastal cod.
Tom Ståle Nordtvedt, Ingmar jensen. Thawing challenges in the industry.
Irja Sunde Roiha. Thawing and quality parameters.
Dengjun Zhang. The whitefish market.
M.Thakur,C.P. Hedenstjerna, Q.Yu, T. Nehzati. Post doc work.
Master of science

Prosjektvarighet:

01.03.2014 - 12.12.2017