Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Presentasjoner fra FishTech 2016

Presentasjoner fra FishTech 2016

Publisert 11. mars 2016

Den fjerde FishTech konferansen ble avholdt i Ålesund. Alle presentasjonene kan lastes ned på denne siden.

Seniorforsker