Til hovedinnhold

8. januar 2009

Like over nyttår kollapset taket på treningshallen til Rosenborg i Trondheim på grunn av voldsomt snøfall natten i forveien.


I fjor vinter brøt taket sammen på et industribygg i Lørenskog, og for to vintre siden truet enorme snømengder de kommunale byggene i Kristiansand. Her måtte et eget entreprenørselskap engasjeres for å kunne gripe inn overfor bygg i faresonen.


Store bygg i faresonen
De ekstreme variasjonene i nedbørsmengder og vindforhold stiller store krav til bygningsmassen. Det er ikke dokumentert at det vil komme mer snø i vintrene framover. Men ekstremværet kommer hyppigere.

Vivian Meløysund (bilde) på SINTEF Byggforsk har undersøkt et tyvetalls haller og industribygg for å danne seg et bilde av sikkerhet mot sammenbrudd i forhold til gjeldende regler.

Hun kan underskrive at et høyt antall offentlige bygninger reist før 2000, sannsynligvis ikke har det sikkerhetsnivået som myndighetene nå krever for nye bygg.

Undersøkelsen viser også at det ofte slurves med prosjekteringen ved ombygginger og tilbygg, noe som kan føre til katastrofal reduksjon i bæreevne.

I disse dager er hun i ferd med å avslutte doktorgraden sin som går på klima og snølast på tak. I materialet påpekes det at snølastene og krav sannsynligvis er for lite differensierte i dag med tanke på lokale variasjoner rundt om i landet.

Standard krav
Med utgangspunkt i beregnet snølast på bakkenivå settes det standarder for bærekonstruksjoner, og siste regelendring fra 2001 stiller nå strengere krav til snøbelastning.

- Krav til snølast som takene skal tåle varierer, men de fleste dagens bygninger har krav om å tåle minst 300 kilo snø per kvadratmeter, sier Meløysund, - men snølastene vil jo være like store på de mange, gamle bygningene som ble satt opp før dette.
Det er derfor fortsatt nødvendig og viktig at snø på hustak måkes bort ved store snømengder.

Eiendomsselskaper, kommunale eiere og større byggherrer har dermed fått en større oppgave rundt beredskap.

I kritiske deler av landet som er spesielt nedbør- og vindutsatt, vil framtidige værmeldinger fra Meteorologisk institutt bli av stor viktighet.

- Det samme blir å lytte til faresignaler i byggene, sier Meløysund. – Når dører og vinduer begynner å gå tregt, kan det være varsel om at lasten på taket er for stor.