Til hovedinnhold

Riktige løsninger enda viktigere enn før
Vi dusjer oftere enn tidligere, og slitasjen og faren for skader på baderommet øker. Selv om badet ser moderne og lekkert ut, kan det skjule seg fuktskader bak overflaten. Skadene kan føre til både råte og helsefarlige sopp- og muggdannelser. Det er derfor enda viktigere enn tidligere at oppbygningen av vegger og gulv bak flisene er riktig utført.

Nye løsninger fører til nye fuktskader
Innbygde toalettsisterner er blitt vanlig ved nybygging og ombygging, men de er dessverre årsak til mange vannskader. Grunnen er manglende kunnskap om hvordan man bygger fuktsikre bad med innbygde sanitærinstallasjoner.

I følge Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) skal sanitæranlegg utformes slik at eventuelle lekkasjer oppdages raskt. Sisterner, rørskjøter og vannrør har som regel kortere levetid enn bygningskonstruksjonen og skal derfor kunne vedlikeholdes, repareres og skiftes ut uten større inngrep i konstruksjonen. Er sisternen montert bak en vegg med våtromsmembran og fliser, er det ikke enkelt å gjennomføre vedlikehold og sisternen er dermed i strid med TEK. Punkteres membransjiktet, må man som regel legge ny membran på hele veggen. Dekkplaten som skjuler sisternen og tilhørende rørsystem, bør kunne demonteres og remonteres uten at membranen ødelegges.

SINTEF Byggforsks erfaring er at mange bad er ikke i tråd med forskriftene og at de som lager badene mangler kunnskapen for å gjøre det riktig.

Revidert faktabok
Faktaboka Lag nytt bad fra SINTEF Byggforsk er en tilrettelegging av anvisninger i Byggforskserien. Løsningene tilfredsstiller byggereglene og kan brukes som planleggingsverktøy, arbeidsbeskrivelse, avtaleunderlag mellom huseier og håndverker eller som dokumentasjon i en byggesak.

Den nye utgaven av Lag nytt bad er utvidet med flere og oppdaterte detaljfigurer og anvisninger for hvordan man bygger opp våtromsvegger, våtromsgulv og fall til ulike sluktyper. Løsninger for materialer som er kommet på markedet siden første utgave ble utgitt, er også med.

  • Ny materialkunnskap har ført til bedre og mer fuktsikre løsninger.
  • Detaljer rundt innbygde sanitærinstallasjoner og plassering av membran blir utdypet.
  • Oppbygging av fall til sluk for forskjellige sluktyper er også mer utførlig beskrevet og illustrert.

Boka gir i tillegg råd om hva du kan gjøre selv og hva fagfolk må gjøre, hvilke krav myndighetene stiller til baderom, hva du må søke kommunen om, og hvordan du utnytter plassen på badet best mulig.

Les om andre publikasjoner og last ned forlagskatalogen på http://www.sintef.no/Byggforsk/Publikasjoner/