Til hovedinnhold

Husk å sikre deg selv forsvarlig når du måker taket. Foto: SINTEF Byggforsk

I løpet av de siste dagene har mange huseiere i Sør-Norge fått store snømengder på taket. Sterk vind har i tillegg gitt skjevfordeling mange steder, noe som kan være verre enn større mengder snø jevnt fordelt. Nærmer snødybden seg en halv meter, kan det fort bli en dyrekjøpt erfaring å unnlate å måke taket.

Det er nemlig et høyt antall bygninger i Norge som ikke oppfyller sikkerhetskravene som myndighetene nå stiller for nye bygg. Undersøkelser viser også at det ofte slurves med prosjekteringen ved ombygginger og tilbygg, noe som kan føre til katastrofal reduksjon i bæreevne.

Følg med på huset
Forskningsleder Vivian Meløysund ved SINTEF Byggforsk ferdigstiller nå sin doktorgrad som omhandler klima og snølast på tak.

– Følg med på om det er endringer i huset. Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i huset, kan det være et varsel om at belastningen er betydelig. Noen ganger vil du også kunne høre knirk og smell i konstruksjonen. Da kan det være fare på ferde, sier Meløysund.

Når du måker taket, bør det gjøres jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning. La det være igjen 10–20 cm snø på taket, da det er lett å skade taktekningen. Og ikke glem sikkerheten.

– Husk å sikre deg forsvarlig når du måker taket. Unngå i tillegg å lage renner på tvers av takfallet. Det kan føre til at store snømengder settes i bevegelse samtidig, sier Meløysund.

Tommelfingerregler
SINTEF Byggforsk har i samarbeid med Statens bygningstekniske etat utarbeidet retningslinjer for når du bør vurdere å måke taket. Ut fra når huset ditt er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler: 

• 1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 150 kg/m2 (se tabell under for snødybde), mens tunge tak tåler noe mer.
• 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 150 kg/m2.
• Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 for hver kommune, dvs. vanligvis 150-350 kg/m2.

Tabell: Maksimal snødybde på tak før måking må iverksettes

Snøtype og egenvekt

Kritisk snølast kg/m2

150 kg/m2

250 kg/m2

350 kg/m2

Gammel snø (300 kg/m3)

0,5 m

0,8 m

1,2 m

Våt snø (400 kg/m3)

0,4 m

0,6 m

0,9 m

 
Les også:  Råd om snø på tak

Forskningsleder Vivian Meløysund

Web-journalist Kathrine Nitter