Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Mer reker, mindre drivstoff

Mer reker, mindre drivstoff

Publisert 8. februar 2012

Ny trålteknologi kan redusere drivstoffbruk med 20%  og spare miljøet for store mengder utslipp. Men bedre utstyr vil også kunne gi muligheter for å øke den årlige rekefangsten med en potensiell ekstra verdi på 625 millioner årlig.

Potensialet skal undersøkes i et  3-årig KMB prosjekt med tittel: ”Development of multirig semi-pelagic trawling”. Hovedmålet er å utvikle multirigg semi-pelagisk trålteknologi for bærekraftig utnyttelse av dypvannsreker og hvitfisk. Prosjektet foreslår en energireduksjon på ca. 20 % ved å skifte fra bunntråling til multirigg semi-pelagisk tråling. En energibesparelse på for eksempel 20 % betyr ca. 200 MNOK mindre i årlige drivstoffkostnader for den norske trålerflåten ved en oljepris på dagens nivå.

I tillegg til energibesparelsen finnes det et stort potensial for å øke den årlige rekefangsten med 25000 tonn, mot det anbefalte nivået av TAC, som representerer en ekstra verdi på ca. 625 MNOK. Prosjektet utføres ved SINTEF Fiskeri og Havbruk AS i samarbeid med Norges Fiskerihøgskole, Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitetet NTNU, University of Massachusetts (USA), Memorial Universitetet i Newfoundland (Canada), Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), Roll-Royce Marine AS and Mørenot AS.

Prosjektvarighet:

02.01.2012 - 31.12.2014