Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

MARINTEK tildelt 50 millioner kroner fra Norges Forskningsråd

MARINTEK tildelt 50 millioner kroner fra Norges Forskningsråd

Publisert 30. oktober 2013

MARINTEK er i dag blitt tildelt 50 millioner kroner av Norges Forskningsråd sine Storskala infrastrukturmidler. Vi fikk faktisk 10% av hele potten på 500 millioner kroner.

Havbassenget MARINTEK

Det var 16 laboratorier som fikk midler i denne tildelingsrunden, og MARINTEK er en av kun tre aktører som fikk 50 millioner eller mer. 

Forskningsrådet omtaler i forbindelse med tildelingen MARINTEK som "forskningsinfrastruktur med spesielt stor strategisk betydning for norsk forskning". Tildelingen til MARINTEK er i tildelingsbrevet beskrevet som "Required Upgrading and developments", og noe av dette utviklingsarbeidet kan sies å være en konkret begynnelse på fremtidens kunnskapssenter for havromsteknologi, Ocean Space Centre. Tildelingen er resultat av en grundig prosess internt i MARINTEK, og har vært gjenstand for omfattende kvalitetssikring og evaluering i forkant av Forskningsrådets beslutning.
Vi gleder oss også over at NTNU og SINTEF har fått god uttelling på flere prosjekter.

I pressemeldingen fra Forskningsrådet heter det at "Med dagens tildeling får landet 16 nye moderne og nødvendige forskningsinfrastrukturer, i form av laboratorier, databaser og utstyr. Dette legger grunnlaget for banebrytende forskning, fremtidig verdiskaping og attraktive forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

For ordens skyld: Dette er en annen tildeling enn bevilgningen som regjeringen Stoltenberg la inn i statsbudsjettet 2014 til videre utredning av Ocean Space Centre.

Spesialrådgiver
+47 930 58 670