Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

MARENOR-prosjektet er avsluttet

MARENOR-prosjektet er avsluttet

Publisert 27. februar 2015

Interessante funn om kommunikasjon og posisjon i nord.

Sluttseminaret i MARENOR (Maritime radio system performance in the High North) ble arrangert i Oslo hos Telenor på Fornebu, onsdag 25. februar 2015. Det var godt besøkt med ca 40 deltakere som viste meget stor interesse for de resultater som ble presentert. Prosjektleder har vært Beate Kvamstad-Lervold, godt assistert av Ørnulf Rødseth, begge MARINTEK.
MARINTEK og SINTEF IKT har vært sentrale bidragsytere i prosjektet.
Deltakere på MARINOR sluttseminar
Hovedmålet med MARENOR har vært å vurdere og kvantifisere ytelsen til navigasjons- og kommunikasjonssystemer som brukes i arktiske områder gjennom innsamling og analyser av feltmålinger. MARENOR har gitt verdifull ny kunnskap til både operatører og tilbydere av teknologiske løsninger med flere funn som ikke har vært kjent tidligere. Blant annet har det blitt påvist betydelige problemer med Iridium-systemet med lange forsinkelser og utfall i flere timer.
Prosjektet har hatt følgende deltakerbedrifter:

Vice President Maritime
+47 922 22 240