Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Måling av algeforekomster

Måling av algeforekomster

Publisert 5. mai 2015

Har du behov for å dokumentere algemengde og type alger i sjøen, tar vi i mot vann- og håvtrekkprøver for anlyse.

Problemstillinger der det kan være behov for dokumentasjon av algeforekomster kan være:

-          Egenkontroll ved kommersiell omsetning av skjell

-          Økt eller akutt dødelighet i fiskeoppdrettsanlegg

-          I forbindelse med håndtering av fisk i oppdrettsanlegg (for eksempel planlegging av avlusingsoperasjoner)

Våre marinbiologer ser spesielt etter potensielt skadelige alger/algemengder, og rapporterer resultatene direkte til deg.