Til hovedinnhold

Lag ny hage selv

Lag ny hage selv

Publisert 30. mars 2015

Trenger hagen fornyelse? Ikke fortvil, du trenger ikke å betale i dyre dommer for å skape en mer spennende uteplass.

Dam
Det er fullt mulig å bygge en vakker dam i hagen uten hjelp fra profesjonelle. Foto: SINTEF Byggforsk.

Ønsker du forandring i hagen til sommeren, bør du begynne å planlegge allerede nå. Ikke trenger det å bli særlig kostbart heller. Med litt ledig tid og tålmodighet kan de fleste anlegge en dam eller bygge en støttemur på egenhånd.

Bygg en dam

En dam kan utgjøre et estetisk element i hagen, og kan gi en fin stemning hvis den er godt planlagt og utført. Vedlikeholdet av dammen bør man også tenke på fra begynnelsen av.

– Enkle løsninger er ofte mest vellykket, fordi de er lettest å få til. Et basseng kan bygges slik at det er lettvint å fjerne eller fylle igjen. Den kan også endres til et dyrkingsbed, en sandkasse eller liknende, sier seniorrådgiver Jan Krohn i SINTEF Byggforsk.

Ved bygging av dam er det flere ting man må huske på. Når man planlegger utformingen, må man huske at dammen oppleves ovenfra. I de fleste tilfellene er svart den beste fargen på bunnen. Det er en nøytral farge og gir illusjon av dypt vann. Bunnen bør være plan og fast hvis dammen regelmessig skal bli rengjort.

Vanntilførsel ordner man enklest ved hjelp av en hageslange som man kobler til en utekran. Man bør også ha mulighet til å tømme dammen, slik at bunnen kan renses. Tømming kan gjøres med en hevert eller en lensepumpe.

Bruker du vanntett duk som bunn i dammen, bør duken hvile på en pute av sand i en grop i bakken, og forankres langs kantene med store steiner, trestokker o.l. Det fins mange typer duk på markedet, for eksempel asfaltduk eller PVC-belagt nylonduk.

Større bassenger stiller større krav til fagmessig utførelse og må fundamenteres frostfritt hvis det er fare for tele i grunnen.

Planter skaper liv

Inntrykket av et basseng kan stå og falle med beplantningen. Bladformer eller andre spesielle former kommer her til sin rett. I vannkanten bør helt smale blad få spille opp mot brede, hjerteformede og høyreiste stauder eller hengende trær som kan speile seg i den rolige flaten.

Pass på

  • Alle dammer og bassenger må vedlikeholdes. En gjengrodd dam, eller en som lekker eller renner over, skjemmer mer enn den pynter.
  • Vedlikeholdet avhenger av beliggenhet og forurensingsgrad. Noen steder kan det være nødvendig å rense dammen for løv, søppel o.a. ganske ofte. Slik opprensking kan skje manuelt ved hjelp av en håv.
  • I dammer med planter kan vedlikeholdet være enklere, fordi algeveksten blir holdt i sjakk av høyerestående planter som opptar de tilførte næringsstoffene. På den måten vil dammen være i økologisk balanse.

Veiledning og inspirasjon

I boka Lag hageanlegg fra SINTEF Byggforsk kan du lese mer om hvordan du anlegger en dam eller et basseng.

– I boka viser vi velprøvde løsninger, noe som gir ekstra sikkerhet for at løsningene fungerer godt i praksis, forteller Jan Krohn.

Boka er først og fremst ment som en veiledning og inspirasjonskilde for alle som ønsker å legge ned en egeninnsats i hagen sin. Dette er arbeid man ellers gjerne må betale dyrt for å få utført.

– De fleste tiltakene kan folk utføre på egen hånd. For oppføring av støttemurer med tunge steinmaterialer, større gravearbeider og mer kompliserte støpearbeider, vil det som regel være aktuelt med profesjonell hjelp, sier Krohn.

I tillegg til økt trivsel og en bedre og mer variert utnyttelse av tomta, kan oppgradering av hagen øke verdien på boligen.