Til hovedinnhold

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK) og SINTEF Fiskeri og havbruk AS er fusjonert til et nytt aksjeselskap, SINTEF Ocean, fra 1. januar 2017. Avdeling for miljøteknologi i Stiftelsen SINTEF Materialer og kjemi skal også overføres til det nye selskapet.

Gode toktresultater for flytetrål

Gode toktresultater for flytetrål

Publisert 11. november 2011

Nytt seleksjonstokt med flytetrål ga like gode resultater som i fjor. Toktet ble gjennomført 20. - 31. okt. 2011 med fabrikktråleren”RAMOEN” på fiskefeltene i Barentshavet.

Sekk med 130mm Exit Windows, her med en fangst på ca. 18 tonn torsk tatt på 8 min tauetid (Bilde: Ivan Tatone, UiT)

Målet med forsøkene var å studere seleksjonsegenskaper med tre forskjellige seleksjonsinnretninger, med og uten sorteringsrist, under fiske med flytetrål med svært høy tetthet av fisk. Følgende seleksjonsinnretninger ble testet under forsøket:

Sekk med 130mm Exit Windows
T90 sekk
55mm rist seksjon

Foreløpige analyser av resultatene viser veldig gode seleksjonsegenskaper med EW- og T90 sekken, selv under tettheter tilsvarende fangstrater opp til 360 tonn per tauetime. Det ble gjort enkelte fangster på 30-34 tonn på bare 5-10 minutters tauetid.

Oppdraget med “Ramoen” var det fjerde toktet i prosjektet som er finansiert av industrien gjennom FHF.

Prosjektvarighet:

01.04.2010 - 30.09.2012