Til hovedinnhold

Wettland kommer fra stilllingen som daglig leder i Aker Reinertsen AS. Han er 49 år gammel, og bor i Trondheim.

Frank Wettland har omfattende ledererfaring fra mekanisk industri, oljeindustri, konsulentselskap, rådgivende ingeniørfirma og fra sikkerhets- og beredskapsopplæring. Etter 23 års erfaring fra olje- og gassvirksomhet har Wettland et godt nettverk, og god kjennskap til aktiviteten både topside og subsea. Han har arbeidet mye med prosjektledelse, og har lang erfaring innen feltene HMS og kvalitetssikring.

Wettland er sivilingeniør fra NTH 1983, Institutt for maskinteknikk. Han har spesialkurser i sikkerhet- og pålitelighetssteknikk, og er driftsøkonom fra Bedriftslederskolen (1989). I tillegg har han en rekke kurs innen økonomi, ledelse, HMS, olje- og gass og IKT.

Han har tidligere arbeidet blant annet i Reinertsen Engineering, Nutec Midnor, Grøner Offshore, Siktec, Statoil og Kverneland.

Som administrerende direktør i MARINTEK skal Wettland lede et av verdens sterkeste maritime forskningsmiljø. Han går også inn i konsernledelsen i SINTEF-konsernet.

- Vi har rekruttert en leder til MARINTEK som leverer gode resultater både faglig og økonomisk. Frank Wettland har demonstrert at han arbeider langsiktig og systematisk med ledelse og organisasjonsutvikling, sier Unni Steinsmo, som er styreleder i MARINTEK og konsernsjef i SINTEF.

Wettland skal etter planen starte i MARINTEK 1. januar 2008. Hvis dette ikke er mulig, har Oddvar Aam sagt seg villig til å stå i stillingen inntil Wettland kan tiltre. Oddvar Aam har etter avtale valgt å gå av som administrerende direktør ved fylte 60 år, men han vil fortsette å arbeide for MARINTEK og SINTEF på områder der det er behov for solid ledererfaring.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Frank Wettland, telefon 92 61 81 70
Unni Steinsmo, styreleder MARINTEK, telefon 93 05 93 80