Til hovedinnhold

Avdekker alkoholvaner i Malawi

Avdekker alkoholvaner i Malawi

Publisert 12. desember 2013
Bare 27 prosent av mennene i Malawi drikker. Men de som drikker, drikker mye. Det gir store ringvirkninger blant de fattigste.
Main intro image

Det finnes lite av tall rundt rus og alkohol i Afrika. For å få mere data, bevilget Norges forskningsråd penger til prosjektet ALMA i 2010 med SINTEF i spissen. En stor spørreundersøkelse og en kvalitativ studie er nå gjennomført blant innbyggere fra 18 år og oppover i Malawi. Materialet viser at bare 14, 5 prosent av befolkningen i Malawi drikker alkohol, og at kvinnene stort sett er avholdsmennesker. Bare 27, 3 % av mennene drikker – noe som er mye lavere enn i Vesten der 80-90 % drikker, men de som drikker, drikker mye, og både unge og gamle inntar store mengder jevnlig. Alkoholbruken gir store ringvirkninger hos den fattige gruppen og gjør familiene spesielt utsatte.

Denne saken er hentet fra Gemini.no - Forskningsnytt fra NTNU og SINTEF