Til hovedinnhold

Arcti©Lean forstudie

Arcti©Lean forstudie

Publisert 16. august 2016

SINTEF Nord skal sammen med Kemi Digipolis Oy og IUC Norrbotten AB gjennom et interreg-prosjekt se på et eventuelt behov for endring av dagens håndtering av biprodukt fra basisindustrien.

Interreg Nord

SINTEF Nord AS, Kemi Digipolis Oy og IUC Norrbotten AB har startet Interreg-prosjektet "Arcti©Lean forstudie".

Forstudien vil avgjøre om det finnes et behov hos basisindustrien for å selv, eller eksternt kunne håndtere biprodukter på en mer kostnadseffektiv måte enn tidligere. Forstudien omfatter en grov beregning for å finne forretningspotensialet av en eventuell ekstern håndtering, i tillegg til å vise forskjeller mellom de aktuelle landene.