Til hovedinnhold

Den nye boka Alt om renhold fra SINTEF akademisk forlag er rettet mot fagutdanning på flere nivåer. Håndboka er utarbeidet med utgangspunkt i læreplanen for renholdsoperatørfaget, men inneholder også mye fordypningsstoff som er beregnet for bachelor og mastergradsstudier innen FDVU. Den er også egnet som et oppslagsverk for alle som utfører eller kjøper inn renhold, og for leverandører av rengjøringstekniske produkter og rådgivere innen renhold og bygningsdrift. 

Pedagogisk lagt opp
Viseadministrerende direktør Anne Jensen ved NHO Service, som også har bidratt med faglige innspill, er fornøyd med resultatet.   

– Jeg har med stor interesse lest boka, og har lært mye. Det er en bok for alle som har noe med FDV å gjøre – fra arkitekter, innkjøpere, Arbeidstilsynet og tekniske etater til konsulenter og tillitsvalgte. Den er pedagogisk lagt opp, med god forklaring til alle tabeller. Et godt og lett språk bidrar til den positive opplevelsen. Dette er en fagbok til å bli glad av, sier Jensen.

Teori og praksis  
Alt om renhold tar utgangspunkt i historikk og rammebetingelser, og går videre over i planleggings- og innkjøpsfasen. Deretter innledes driftsfasen med en gjennomgang av teoretiske forhold som kjemi, fysikk og mikrobiologi, for så å fortsette over i praktiske forhold som rengjøringstekniske produkter og metoder, samt informasjon om overflater og hva materialene tåler. 

Boka tar for seg renhold i forskjellige typer miljøer og de vanligste formene for spesialrenhold. Til slutt belyses det siste leddet i en renholdsleveranse: oppfølging og kontroll, samt viktige forhold i arbeidslivet og samfunnet som helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling, i tillegg til statistiske data for renhold i Norge. 

Stor innvirkning
Renhold er et fag som har stor innvirkning på omgivelsene våre. Det påvirker både innemiljøet, arbeidsmiljøet og det ytre miljøet. Riktig renhold er også en viktig forutsetning for god hygiene. Renhold er imidlertid ressurskrevende, og renholdskostnadene kan utgjøre mer enn 25 % av driftskostnadene til en bygning. Samtidig utvikles hele tiden nye tekniske løsninger og verktøy som kan bidra til et bedre og mer effektivt renhold. 

Dette, sammen med den økte bevisstheten rundt renholdets miljømessige betydning, fører til strengere krav til kompetanse hos alle som arbeider med faget. Derfor ser vi en større satsing på utdanning og forskning innen renholdsfaget, og det fins mulighet til å ta utdanning innen renhold på alle nivåer - fra fagbrev som renholdsoperatører, via bachelorgrad i husøkonomi og serviceledelse, til mastergrad innen «Facility and Service Management» med muligheter for påfølgende doktorgradsstudier. 

– Vi håper at vi med denne håndboka kan bidra til å gi renholdsfaget den statusen det fortjener, sier seniorforsker Steinar K. Nilsen ved SINTEF Byggforsk, som er forfatter av boka. 

Forskningsbasert
Fagstoff til Alt om renhold er hovedsakelig hentet fra anvisninger i Byggforskserien, samt fra forsknings- og utviklingsoppdrag som er gjennomført ved SINTEF Byggforsk.

Alt om renhold kan kjøpes her.

Seniorforsker Steinar K. Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver Kathrine Nitter