Til hovedinnhold

Transportsikkerhet

Transportsikkerhet

Forskningsleder

Vi har lang erfaring med forskning på sikkerhet i spennet mellom kjøretøy og teknologi, trafikant og infrastruktur.

Trafikkulykke
Trafikkulykke
  • Trafikantatferd, tilpasning og opplæring
  • Sikkerhet for gående og syklende
  • Tunnelsikkerhet
  • Førerstøttesystemer
  • Risikogrupper og -faktorer
  • Organisering av sikkerhetsarbeid