Til hovedinnhold

Miljø og klimavennlig transport

Miljø og klimavennlig transport

Vi forsker på klimarobuste og miljøvennlige løsninger innenfor person og gods-transport: bylogistikk, samkjøring, brukerbetaling og modeller for utslippsberegning.

Varetransport i by
Varetransport i by
  • Framkommelighet i by
  • Tiltak for mer energieffektiv godstransport
  • Miljøvennlige kjøretøy
  • Reisevaner og valg av reisemåte
  • Analyseverktøy for transportplanlegging