Til hovedinnhold

Intelligente transportsystemer

Intelligente transportsystemer

Forskningsleder

Bruk av ITS gjør fremtidens transportsystem sikrere, mer effektivt og mer optimalt for klima og omgivelser.

NonStop
Intelligente transportsystemer
  • Kooperative systemer
  • Autonom transport
  • Personvern
  • Roller og ansvar
  • Krav og aksept fra brukeren
  • Sårbarhet og pålitelighet
  • Informasjonsflyt i multimodale transportkjeder
  • Smart datafangst